Skip to content

Ramai warga Singapura Takut Undi mereka Tidak Rahsia

Lihat bagaimana anda dapat menolong kebimbangan mereka …

MENJADI PILIHAN RAYA KAKI, SERTAI KAMI!

Saya bersetuju bahawa penyerahan maklumat saya bermakna:

Saya bersetuju dan menerima Dasar Privasi dan Terma Penggunaan ElectionKakis.xyz.

Saya bersetuju bahawa maklumat peribadi yang saya berikan dalam kapasiti saya sebagai Pilihan Raya Kaki daripada ElectionKakis.xyz dan sebarang maklumat pilihan lain yang saya telah dipilih untuk menyediakan seperti nama dan nombor telefon saya (s) mungkin akan dikongsi bersama dengan kepimpinan ElectionKakis.xyz, Pilihan Raya lain Kakis dan sukarelawan lain dalam peranan saya dipilih sebagai polling Agent, Counting Agent atau mana-mana peranan lain untuk tujuan dalaman sahaja. maklumat saya juga mungkin boleh dilihat pada dasar terhad dan terhad di tapak Internet ElectionKakis.xyz.

Saya boleh memilih untuk berkongsi maklumat saya atau mengehadkan maklumat yang pilihan dengan memaklumkan sewajarnya ElectionKakis.xyz.

Selaras dengan Akta Singapura Perlindungan Data Peribadi 2012 (PDPA), anda boleh menggunakan hak anda untuk mengakses, mengubahsuai, dan / atau memadam rekod berdaftar anda.

Untuk sebarang pertanyaan, sila tulis kepada Pegawai Perlindungan Data ElectionKakis.xyz melalui dpo@ElectionKakis.xyz e-mel.

Pertanyaan?